8.sınıf fen ve teknoloji genel tekrar testi

2011-01-15 15:38:00

 

Mesaj: #1
 
 
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Test
1. Aynı veya farklı cins atomlar arasında, elektron ortaklığına dayanan bağa ne ad verilir?

A)İyonik bağ B)Kovalent bağ C)Epik bağ D)Sıkı bağ2. Aşağıdaki lerden hangisi fiziksel değişmedir?

A) Kağıdın yanması B) Mumun erimesi C) Demirin paslanması D) Suyun oluşması3. 500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 200 timin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?

A) 50 B) 100 C) 200 D) 2504. Bir anne babanın üç çocuğu erkek olmuştur.Dördüncü çocuğunda erkek olma olasılığı kaçtır?

A) 4/4 B) 3/4 C) 1/2 D) 1/165. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnektir?

A) Güneş etkisiyle derideki bronzlaşma B) DNA'nın bir kısmının kopması

C) DNA'nın kendini eşlemesi D) Kaza sonucu kolunu kaybetme6. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?

A) göz rengi B) boy uzunluğu C) kan grubu D)saç uzunluğu7. 2n=24 kromozomlu bir hücre arka arkaya 3 defa Mitoz bölünme geçirirse oluşan hücrenin kromozom sayısı kaç olur?

A) 2n=6 B) 2n=8 C) 2n=24 D) 2n=728-Bir DNA ipliğindeki organik bazların dizilişi GGTACGATA şeklinde olduğuna göre bunun karşısındaki iplikte bazların dizilişi nasıldır ?

A) CCATGCTAT B) AACGTAGCG

C) GGTACGATA D) TTGCGTCGC9-2000 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 700 adenin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?

A ) 150 B) 300 C) 600 D) 70010-Aşağıdaki bazlardan hangisi RNA nın yapısında bulunmaz ?

A) Guanin B) Sitozin C) Timin D) Urasil

1624
0
0
Yorum Yaz